Könyvelési vezető — online képzés | Laba üzleti iskola

ÉLŐ, ONLINE KURZUS

KÖNYVELÉSI VEZETŐ

TÓTH ZOLTÁN PÉNZÜGYI IGAZGATÓ ÉS
FŐKÖNYVELŐ
B.BRAUN CÉGCSOPORT

ÉLŐ, ONLINE KURZUS EGY NEMZETKÖZILEG ELISMERT PÉNZÜGYI VEZETŐVEL

IDŐPONT:

AUGUSZTUS 8. – SZEPTEMBER 12.

MENETREND:

5 HÉT, 10 ALKALOM

KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

18:00

Szereted a „tartozik-követel” világát, de többre vágysz a monoton könyvelésnél? Ha kellően nyitott és elhivatott vagy egy újfajta szakmai szemléletmód iránt, és előre lépnél karrieredben, akkor eljött a te időd a tudásod bővítésére.

Ismerd meg a számviteli szakma főkönyvelői világának rejtelmeit Tóth Zoltántól, a B.Braun cégcsoport pénzügyi igazgatójától és főkönyvelőjétől. Gyakorlati feladatok, egyedi könyvelési problémák megoldása során kapsz naprakész, kiválóan hasznosítható számviteli vezetői tudást és készségeket.

MAGADRA ISMERTÉL? NEKED AJÁNLJUK A KURZUST, HA:

 • LEGALÁBB 3 ÉVES TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ KÖNYVELŐ VAGY

  Betekintést kapsz a számviteli rend kialakításába, a könyvviteli zárlat és az éves beszámoló elkészítésébe, megismered az adóellenőrzések lebonyolításának fortélyait.

 • PÉNZÜGYI VEZETŐ VAGY

  Megérted a pénzügy és a könyvelés kapcsolatát, a likviditásmenedzsment összetevőit, a szervezeten belül hatékony és jól szervezett pénzügyi rendszert tudsz kiépíteni.

 • JUNIOR FŐKÖNYVELŐ VAGY

  Elsajátítod a számviteli rend és a belső ellenőrzés magas szintű kialakítását és alkalmazását, eredményesen tudod vezetni a könyvelési részleget, hatékony együttműködést tudsz kialakítani a társosztályokkal és a felső vezetéssel.

A KURZUSRÓL

 1. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK

  Kurzusunkon végigvesszük a pénzügyi beszámolók típusait és részeit, és az ezek elkészítését leginkább szolgáló vállalati információs és számviteli rendszereket. Ismerd meg az elemzési módszereket és lásd meg az összefüggéseket, hogy helyes stratégiai döntéseket tudj hozni a célok sikeres megvalósításához.

 2. KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ADÓGAZDÁLKODÁS

  Betekintést nyersz a könyvelési és a könyvvizsgálati folyamatok összefüggéseibe, a hatékony adógazdálkodás kialakításának és a hatályos jogszabályok szerinti vállalati adózás felügyeletének alapjaiba. A kurzus elvégzése után kétségtelenül növelni tudod a folyamatok és elszámolások hatékonyságát, fel tudod tárni és kezelni tudod a hibákat, és magabiztosan tudsz szembenézni az adóvizsgálat során felmerülő kérdésekkel.

 3. VEZETŐI KOMPETENCIÁK

  Vezetőként képesnek kell lenned határozott és világos célok kitűzésére, és meg kell értened, mi motiválja a munkavállalókat. Főkönyvelőként fejlesztened kell vezetői készségeidet, ismerned kell a csapatirányítás és a feladatdelegálás minden fortélyát. Többé nem okozhat gondot a pénzügyi zárás menetének megszervezése, a könyvviteli zárás ütemtervének kidolgozása és az ezzel kapcsolatos folyamatszervezés!

 4. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS

  A stabil és hatékony vállalati működéshez elengedhetetlen, hogy kiiktasd a folyamatok végrehajtását akadályozó problémákat. Betekintést nyersz a folyamatautomatizáció lépéseibe, megismerkedsz a rendszerek integrációjával, a sablonok és kollaborációs felületek használatával, valamint a cégcsoportok közötti tranzakciók azonosításának és kiszűrésének módszereivel.

ELŐADÓ

TÓTH
ZOLTÁN

 • 20 éves tapasztalattal rendelkezik a vállalati pénzügy-számvitel összes területén, ebből 8 évet külföldön szerzett.
 • Dolgozott már cégcsoport pénzügyi igazgatójaként, cégcsoport gazdasági igazgatójaként, regionális gazdasági igazgatóként, Big4 könyvvizsgáló cég menedzsereként, IFRS konszolidációs szakértőként, EMEA belső ellenőrzési menedzserként és egyéni vállalkozóként is
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő (IFRS/vállalkozási), regisztrált adótanácsadó, okleves, regisztrált ACCA-tag, SAP-szakértő.
 • Tapasztalata a kkv-szektortól a nagy multinacionális cégekig terjed (mérlegfőösszeg: 5 milliárd – 350 milliárd forint).
 • Munkája során foglalkozott vállalatirányítási rendszerek regionális bevezetésével, rendszerek egységesítésével, harmonizációjával, illetve teljes körű likviditás-optimalizálással.
 • Speciális céghelyzetek kezelésében is otthonosan mozog, mint például a cégalapítás, végelszámolás, beolvadás-kiválás, üzletágátadás, cégek tőzsdei bevezetése (Duna House Holding Nyrt.), akvirálás, kiszervezés disztribútorhoz, nemzetközi szolgáltatóközponthoz (SSC).

Tematika

 • 01

  2024.08.08. 18:00

  A főkönyvelő szerepe a vállalaton belül

  • A vállalati érdekhordozók és az általuk támasztott információs igény kielégítése
  • A vállalati számviteli információs rendszer működtetése
  • Folyamatszervezés: analitikus rendszerek és főkönyvi könyvelés. Az egyedi tranzakcióktól az összevont egyenlegekig
  • Csapat irányítása: feladatok kiosztása. Havi, negyedéves, éves zárás menetének megszervezése, zárási ütemterv kidolgozása
 • 02

  2024.08.13. 18:00

  A főkönyvelő munkájával kapcsolatos jogszabályok

  • Számviteli törvény (ágazati jogszabályok „speciális“ esetekre)
  • Adózás: kormányzat, önkormányzatok, jövedelemadók és forgalmi adók, transzferárazás
  • Adatszolgáltatás: KSH, összefüggések egyéb pénzügyi kimutatásokkal; MNB; NAV (online áfa)
 • 03

  2024.08.15. 18:00

  A társaság pénzügyi kimutatásai

  • A beszámolási kötelezettség
  • A beszámolók típusai (rendszeres és eseti beszámolók)
  • A beszámoló részei: mérleg, eredménykimutatás, cash flow, kiegészítő melléklet
  • Az üzleti jelentés
  • A számviteli rend vállalatra szabása
 • 04

  2024.08.22. 18:00

  A számviteli zárás

  • A számviteli zárás fogalma
  • Miért van szükség számviteli zárásra?
  • Kik vesznek részt a számviteli zárásban? A társosztályok szerepe
  • Az egyes számviteli alrendszerek zárása. Miről kell meggyőződnünk?
  • Főkönyvi könyvelés: költség- és bevételelhatárolások, adók, átsorolások, korrekciós könyvelések
  • Folyamatszervezés
 • 05

  2024.08.27. 18:00

  A könyvvizsgálat

  • Mi a könyvvizsgálat? Mi a célja?
  • A könyvvizsgáló felelőssége
  • A könyvvizsgálati vélemény
  • A könyvvizsgálat időzítése (évközi könyvvizsgálat, év végi könyvvizsgálat)
  • A könyvvizsgálói csapat (szerepek és felelősségek)
  • Könyvvizsgálati munkamódszerek
  • Párhuzamosan alkalmazott számviteli rendszerek könyvvizsgálata
  • A teljességi nyilatkozat. Miről szól? Miért van rá szüksége a könyvvizsgálónak?
  • Jelentőség fogalma a könyvvizsgálatban
 • 06

  2024.08.29. 18:00

  Adóellenőrzések és adógazdálkodás

  • A költségvetési bevételi források
  • Az adókötelezettség mibenléte (adómegállapítás, adóbevallás, adófizetés, változásbejelentés)
  • Az adónaptár fogalma
  • Formanyomtatványok, kitöltésük és benyújtásuk, ÁNYK (az általános nyomtatványkitöltő program)
  • Az adóellenőrzés menete
 • 07

  2024.09.03. 18:00

  Hibák keletkezése és kezelése

  • Miért keletkeznek hibák a pénzügyi kimutatásokban?
  • A hibák osztályozása
  • Az adózásra gyakorolt hatás: pontatlan adóalap, pontatlan adó (túl sok, túl kevés)
  • A hibák megelőzésére szolgáló kontrollok
  • Feltárt hibák kezelése
  • Speciális esetek: csalások és visszaélések
 • 08

  2024.09.05. 18:00

  Visszaélések és kockázatok, megelőzés

  • Miért léteznek visszaélések?
  • A visszaélések típusai (fizikai, logikai)
  • Milyen vállalati érdekhordozókól eredeztethető legvalószínűbben a visszaélés? A „management override” fogalma
  • A vállalati kontrollok rendszere
  • Becslések szerepe a nyilvántartásokban, dokumentálásuk
  • A főkönyvelő személyi felelősségének „kizárása”, belső dokumentáció
  • Expectation gap: „tanácsadói szerep” különválasztása a „törvényi megfelelőség” őre szerepétől
 • 09

  2024.09.10. 18:00

  Személyes kvalitások, a csapat összeállítása, együttműködés, irányítás

  • Mi tesz jó főkönyvelővé?
  • Kikből áll a csapatom?
  • A csapattagok specializálódása egy-egy területre (tárgyieszköz-könyvelés, elhatárolások stb.)
  • Feladatkör specifikálása
  • Rendszeres megbeszélések
  • Célkitűzések és visszamérés, értékelő megbeszélések, feedback adása és annak mikéntje
  • Fluktuáció a csapatban, álláshirdetések, interjúk. Hogyan tudom megállapítani, hogy a csapatomba való az illető? Interjútechnikák
 • 10

  2024.09.12. 18:00

  Folyamathatékonyság, folyamatautomatizálás, folyamatszervezés

  • Rendszerek integrációja
  • A rendszerek rugalmatlanságából adódó, rendszeren kívüli adatelemzés
  • Sablonok használata
  • Kollaborációs felületek, közös meghajtó, közös használatú munkafüzetek
  • Checklistek, folyamatleírások
  • Cégcsoport: konszolidálás, cégcsoport közötti tranzakciók azonosítása és kiszűrése

Rólunk mondták

Kovács-Leller Judit Főkönyvelő

„Szerettem volna megismerni a szakmát, hogy pontosan mi is egy főkönyvelő feladata. Elégedett vagyok előadóval, összeszedett volt és pontos. A házi feladatokat fontosnak és hasznosnak tartottam. Legjobban az oktató által mondott gyakorlati példák tetszettek.“

Fazakas Szabolcs Cégtulajdonos, Bermuda Elements SRL

„Azért végeztem el ezt a kurzust, mert alapítottam egy céget és nem volt rálátásom a könyvelési teendőkről, adminisztráció kezelésről. Nagyon sok új dolgot adott a képzés. Most már mélyebben bele tudok látni a dolgokba, bővebb látásmódom lett ezzel kapcsolatban. Az előadás alatt tudni lehetett, hogy sok éves tapasztalattal rendelkezik az oktató. Ajánlom azoknak is akiknek nincs semmi tapasztalatuk és ténylegesen tanulni szeretnének benne.“

Manhercz Ferencné Főkönyvelő

„Elsősorban a munkámhoz volt szükségem a főkönyvelői ismeretek elsajátításához, és maximálisan elértem ezt a célt. Az előadó mind elméleti, mind gyakorlati példákkal színesítette az órákat, amik élvezhetőek és hasznosak voltak a számomra.“

TUDJ MEG TÖBBET

A kurzussal kapcsolatos további információkért töltsd ki az űrlapot, és munkatársunk a lehető leghamarabb felveszi veled a kapcsolatot, hogy bővebb tájékoztatást adjon a kurzus részleteiről és áráról.

Kötelezően kitöltendő mező
Tudj meg többet