LABA Tartalomgyár

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Utolsó módosítás: 2020. április 15

Üdvözöljük a LABA-ban! Örülünk, hogy csatlakozik kreatív közösségünkhöz. A LABA egy online oktatási platform, ahol a készségeket értékeljük, nem a hangzatos diplomákat. Célunk a legjobb szakemberek közötti szakmai eszmecsere elősegítése. Tanuljon online. Használjon új készségeket offline - ahogyan mi hívjuk, az „onoffline” oktatási platformunkon.

Elöljáróban fontos tisztázni, hogy NEM oktatási intézmény a LABA.

A LABA rövidtávú, online kurzusokat szervez különféle szakmai kihívások megoldása érdekében, továbbá segíti az online kurzusok előadói és a felhasználók közötti szoros együttműködést.

Jelen webhely használata során elérhetővé válnak a kurzusok oktatói, lehetőség nyílik a kurzusokra való jelentkezésre, valamint böngészhet a kurzusokat támogató LABA funkciók között ('Szolgáltatások'). A weboldal használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja jelen Használati feltételeket, továbbá a weboldal használata az Általános Adatvédelmi Rendelettel (Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet) harmonizált Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására vonatkozó jóváhagyó nyilatkozatnak is tekintendő.

Ha nem ért egyet a jelen Használati feltételekkel, kérjük, ne regisztráljon a weboldalon és tartózkodjon a Szolgáltatásaink használatától.

Ezt a weboldalt a Next Education Group Ltd. üzemelteti (a továbbiakban: „mi”, vagy „LABA”). Az „Ön” személyes névmás a LABA Szolgáltatások felhasználójára vonatkozik.

KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, MIVEL FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A JOGVITÁK RENDEZÉSÉRE VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁST, TOVÁBBÁ AZ ÖN JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VONATKOZÁSÁBAN.

HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

16 évesnél fiatalabb személy nem jogosult a Szolgáltatásaink használatára.

A weboldalon található minden tartalom a LABA, partnerei, vagy az előadók tulajdonát képezi. Bizonyos tartalmak a felhasználók tulajdonában lehetnek, az alább feltételek mellett.

„Tartalom”: a szellemi tevékenység körébe tartozó művek, tárgyak, ideértve az irodalmi műveket, szövegeket, előadásokat, beszédeket, számítógépes programokat, mobil programokat és alkalmazásokat, valamint audio- és vizuális műveket (videó tanfolyamok, infografika, hangfelvételek, képek, védjegyek, kereskedelmi megnevezések, logók, hyperlinkek, beleértve azok részeit, információk és minden egyéb, a weboldalunkon közzétett tárgy vagy anyag).

A weboldal tartalma (adattartalom, szerkezet és megjelenítés) szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal használatával Ön vállalja, hogy a weboldal tartalmát semmilyen célból nem rögzíti, módosítja, szerkeszti, másolja, adaptálja, sokszorosítja, terjeszti, osztja meg, vagy használja fel.

A LABA tartalmához kizárólag személyes felhasználás céljából férhet hozzá, harmadik fél szerzői és egyéb tulajdonosi jogainak megsértése nélkül, feltéve, hogy jelen weboldalt kizárólag jóhiszeműen, a jogszabályok és jelen Használati feltételek tiszteletben tartásával használja.

A jelen Használati feltételeknek és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt szabályoknak megfelelően személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható jogot biztosítunk az Ön által megrendelt és kifizetett kurzushoz történő hozzáféréshez (ingyenes kurzus esetén jelentkezését követően) azzal, hogy Ön nem jogosult a kurzus anyagának, valamint a weboldal tartalmának letöltésére vagy másolására.

Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy kérdéseket tegyen fel a kurzusok előadóinak, megossza véleményét a kurzusról. Az előadók által előírt „házi dolgozat” esetén javasoljuk, hogy kerülje mástól a tartalom átvételét.

A weboldalunkon vagy a tanfolyamok során elküldött tartalomért teljes felelősséggel tartozik.

A Szolgáltatásunk részeként lehetősége van arra, hogy észrevételeit közzé tegye, munkáit és egyéb tartalmait feltöltse a közösségi médiában (például a Facebookon) létrehozott kurzuscsoportokban véleményezés és egyeztetés céljából. Ha él e jogával a megosztott tartalom feletti tulajdonjoga sérelme nélkül átengedi nekünk az átruházható, jogdíjmentes, örökös, nem kizárólagos, globális licencet a tartalom nyilvánosságra hozatalra, másolására, terjesztésére, módosítására, származékos művek létrehozására, tartalom nyilvános megjelenítésére és egyéb felhasználási módokra. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból eltávolítsuk vagy módosítsuk az Ön által megosztott tartalmat, ideértve azt a tartalmat is, amelyről úgy véljük, hogy sérti a jelen Használati feltételeket Ön, vagy harmadik fél felelőssége megállapítása nélkül.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha más felhasználókkal vagy előadókkal is közvetlenül kapcsolatba lép, legyen óvatos a megosztott személyes adatok típusát illetően. Nem ellenőrizzük, hogy a felhasználók és az előadók mit csinálnak azokkal a személyes adatokkal, amelyeket a többi felhasználótól szereznek a tanfolyamok során vagy más módon. Javasoljuk, hogy az Ön biztonsága érdekében ne ossza meg az e-mailjét vagy egyéb személyes adatait.

A felhasználó és a LABA kijelentik, hogy nincs közöttük közös vállalkozás, munkaviszony, szerződéses jogviszony vagy ügynöki kapcsolat.

SZEMÉLYES FIÓK LÉTREHOZÁSA

Szüksége van egy saját fiókra a LABA által kínált szolgáltatások igénybevételéhez és a tevékenységekhez, ideértve a kurzusra történő jelentkezését, részvételi díj fizetést. Személyes fiókja beállításakor és használatakor pontos adatokat kell megadnia, ideértve egy érvényes e-mail címet. Tájékoztatjuk, hogy Ön teljes felelősséggel tartozik a személyes fiókjáért és mindazért, ami a személyes fiókján/profilján megjelenik, ideértve (nekünk vagy bárki másnak) az esetlegesen okozott károkat, amelyeket valaki jogosulatlanul az Ön személyes fiókjához hozzáférés során okoz. Minden szükséges lépést meg kell tennie a jelszava bizalmas és biztonságos kezelésének biztosítása érdekében, és azonnal értesítenie kell minket, ha feltételezi, hogy jelszava illetéktelen birtokába jutott, vagy ha a jelszavával visszaéltek. Senki más fiókját semmilyen módon nem használhatja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy legalább 16 évesnek kell lennie ahhoz, hogy a weboldalunkon személyes fiókot hozzon létre, és a Szolgáltatásainkat igénybe vegye. Ha nem töltötte be a 16. életévét nem hozhat létre személyes fiókot, azonban javasoljuk, hogy a szülei vagy gondviselője segítségével létrehozott személyes fiókon keresztül jelentkezzen az érdeklődési körébe tartozó kurzusainkra. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy annak ellenére hozott létre személyes fiókot, hogy arra a koránál fogva nem jogosult - figyelemmel a regisztráció helye szerinti országában az online szolgáltatások igénybevételére jogosultak körére (például 13 éves kor alatt tilos az Egyesült Államokban) - megszüntetjük a személyes fiókját.

Annak érdekében, hogy híreket kapjon a kurzusainkról ki kell töltenie egy Hozzájárulási űrlapot bizonyos személyes adatai megadásával, például név és e-mail cím. Egy adott kurzusra való jelentkezéshez a felhasználóknak folytatniuk kell a regisztrációt a kurzusra kattintással, és bizonyos személyes adatok megadásával („Személyes adatok”). A személyes adatok megadásával Ön hozzájárulását adja a személyes adatai általunk történő gyűjtéséhez, felhasználásához, tárolásához és egyéb módon történő feldolgozásához azzal a céllal, hogy Önnek hozzáférést biztosítsunk azokra a kurzusokra és azokhoz kapcsolódó tevékenységekre, amelyekre Ön jelentkezik.

Személyes adatai megadása során Ön vállalja a felelősséget, hogy a megadott adatai valósak, pontosak, azokat frissíti az azokban történő változás esetén. A személyes adatait bármikor javíthatja, frissítheti. A személyes adatok védelméről további információt az Adatvédelmi tájékoztatóban talál.

Személyes profilján feltüntetésre kerül a kurzus tartalma, amelyet megvásárol, valamint egyéb anyagok / információk, amelyeket az előadók és a LABA bocsátottak rendelkezésre. A kurzusra való általános hozzáférési idő 2 év, de ezt egyoldalúan megváltoztathatjuk. A változásokról értesítést kap a személyes fiókjában.

Személyes fiókja törölhető erre irányuló kérés esetén. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben saját fiókjának, vagy valamennyi személyes adatának törlését kéri előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a Szolgáltatásainkhoz és egyéb tartalmakhoz.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy személyes adatait gyűjtjük, használjuk, tároljuk és egyéb módon feldolgozzuk, megoszthatjuk azokat az Adatvédelmi Tájékoztatónk hatálya alá tartozó Szolgáltatásaink fejlesztését, nyújtását biztosító harmadik fél szolgáltatókkal.

TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS

Az előadókkal kötött megállapodás alapján jogosultak vagyunk kurzusok hirdetésére és a kurzusra jelentkezők részére a kurzus anyagának bemutatására.

Kurzusra történő jelentkezés esetén, függetlenül attól, hogy ingyenes vagy költségtérítéses, Ön jogosult a kurzus anyagának megtekintésére a LABA webhelyen és a Szolgáltatásainkon keresztül. A LABA rendelkezik a kurzusok nyilvántartására. A kurzusok jogvédettek, azok nem átruházhatók. A kurzus megtekintésének joga nem jogosítja fel a felhasználót a kurzus viszonteladására (ideértve a számlainformációk megosztását, vagy a kurzus illegális letöltését és bármilyen megosztását). Jogi szempontból ez azt jelenti, hogy korlátozott, azaz nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt adunk Önnek honlapunkon keresztül azon kurzusok és kapcsolódó tartalmak elérésére és megtekintésére, amelyek részvételi díját megfizette, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra a jelen Használati feltételekkel, valamint az adott kurzusra vonatkozó korlátozásokkal összhangban. Minden egyéb felhasználás tilos. A kurzus anyagát, vagy annak részét nem sokszorosíthatja, terjesztheti, továbbíthatja, értékesítheti, sugározhatja, nem adhatja bérbe, nem oszthatja meg, nem adhatja kölcsönbe, nem módosíthatja, adaptálhatja, szerkesztheti, nem hozhat létre származékos műveket.

A kurzusra jelentkező és a részvételi díjat megfizető felhasználók számára az általános szabályok szerint kétéves hozzáférést biztosítunk a kurzus elvégzésére, amelyhez személyes fiókjuk segítségével tudnak hozzáférni. Ez azt jelenti, hogy a kurzusra mutató link aktív lesz a személyes fiókjában ebben az időtartamban, a kurzus annak kezdetétől korlátlan számú alkalommal megtekinthető. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy a hozzáférés időtartamát megváltoztassuk, vagy a kurzushoz való hozzáférés jogát megvonjuk, abban az esetben, ha úgy ítéljük meg, hogy a kurzushoz való hozzáférés jogos érdeket sért, például, ha a kurzussal kapcsolatosan szerzői jogi panasz merül fel, vagy ha úgy találjuk, hogy annak tartalma sérti a szabályzatainkat, megállapodásainkat vagy jogainkat.

A költségtérítéses LABA kurzus befejezésekor a felhasználó egy igazolást kap annak sikeres befejezésről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a LABA nem akkreditált intézmény, és ennek eredményeként a tanúsítványok nem használhatók hivatalos akkreditációra.

A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSAI

Prioritásunk minőségi és időszerű kurzusok biztosítása, azonban előfordulhatnak váratlan körülmények. Fenntartjuk a jogot a meghirdetett kurzusok átütemezésére, módosítására, visszavonására. Felhívjuk a figyelmét, hogy e tekintetben Szolgáltatásainkra jelen dokumentum Jogi nyilatkozatok és a felelősség korlátozása szakaszok vonatkoznak.

FIZETÉS

A LABA fizetős kurzusokat hirdet, amelyek díját a kurzus megkezdése előtt közöl. Eltérő rendelkezés hiányában az összes részévteli díj magyar forintban értendő. Ön tudomásul veszi, hogy a költségtérítéses kurzusok díja átutalásának megkezdésével felhatalmaz minket, hogy megterheljük betéti vagy hitelkártyáját, vagy más fizetési módokon (például PayPal stb.) keresztül folytassuk a fizetési folyamatot. Fizetési rendszert biztosító harmadik fél partnereinkkel együttműködünk annak érdekében, hogy az Ön számára a legkényelmesebb fizetési módszereket kínálhassuk a fizetési információk biztonságos megőrzése mellett. Felhívjuk figyelmét, hogy a kurzus részvételi díját legkésőbb egy nappal a tanfolyam kezdőnapja előtt kell megfizetni. A fizetéskor vállalja, hogy nem használ érvénytelen vagy nem engedélyezett fizetési módot.

Visszatérítések

Ha a megfizetett kurzust a LABA lemondja, akkor a kurzus költségeit visszatérítjük. A részvételi díjat a kurzus lemondásától számított 10 munkanapon belül folyósítjuk az Ön bankszámlájára. A visszatérítés igényléséhez, kérjük, lépjen kapcsolatba a támogatási csoportunkkal (Support Team). A fentieken túlmenően visszatérítést kérhet, ha nem elégedett a megfizetett kurzus tartalmával. E visszatérítési jogát legkésőbb a kurzus harmadik előadásáig gyakorolhatja. Ebben az esetben a visszatérítést az Ön számlájára az értesítés napjától számított 10 munkanapon belül teljesítjük. A visszatérítés igényléséhez, kérjük, lépjen kapcsolatba a támogatási csoportunkkal (Support Team). A LABA semmilyen más esetben nem téríti vissza a kurzus részvételi díját.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha letiltjuk személyes fiókját, vagy letiltjuk a kurzusra való belépést, mivel megsértette a használati feltételeket, vagy más irányelveinket, nem lesz jogosult semmilyen díj visszatérítésre.

FELHASZNÁLÓI GARANCIAVÁLLALÁS

Ön vállalja, hogy nem használja ezt a weboldalt:

- olyan tartalom közzététele, feltöltése, e-mailben küldése, továbbítása, megosztása, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele során, amely (a) megosztására Ön nem jogosult, (b) jogellenes, káros, vulgáris, obszcén, gyűlöletkeltő, faji, etnikai vagy egyéb okból kifogásolható tartalom, (c) sérti bármely személy szellemi tulajdonjogát, (d) kéretlen vagy jogosulatlan reklám, promóciós anyag, levélszemét, spam, vagy bármilyen egyéb, kereskedelmi célú megkeresés, vagy (e) bármilyen szoftvervírust vagy számítógépes fájlt vagy szoftvert tartalmaz, amely bármilyen számítógépes hardver, szoftver vagy egyéb tulajdonság megszakítására, megsemmisítésére, megrongálására vagy korlátozására alkalmas,

- rágalmazás, zaklatás, visszaélés, fenyegetés vagy mások törvényes jogainak megsértése céljából (például a magánélethez való jog megsértése),

- e-mail fejlécek (header) hamisítása, vagy más módon azonosító adatok manipulálása által a weboldalunkon megjelenített felhasználói tartalmak megosztójának álcázása érdekében,

- a weboldalon megjelenített fájl, vagy bármely felhasználó által közzétett tartalom letöltésére, amelyet nem jogosult megjeleníteni, terjeszteni, megosztani,

- a webhelyünket támogató szerverek vagy hálózatok működésének akadályozására, továbbá a weboldalunk használatára vonatkozó szabályait, irányelveit sértő módon,

- a vonatkozó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit sértő módon,

- más felhasználók, előadók vagy partnereink személyes adatai gyűjtésére, tárolására.

Ön tudomásul veszi, hogy védi és tiszteletben tartja a LABA érdekeit, és megtérít minden olyan követeléssel, kötelezettségszegéssel járó költségeket, beleértve az ügyvédi megbízási díjakat, valamint kártérítés összeget, amelyet harmadik fél jogosan követel a Szolgáltatásainknak Ön által a jelen Használati feltételek megsértésével történő használatával vagy az Ön magatartásával kapcsolatosan (különös tekintettel a harmadik felek szellemi tulajdonára vagy egyéb tulajdonosi jogai megsértése esetére).

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Tiszteletben tartjuk felhasználóink, előadóink és más harmadik felek szellemi tulajdonjogait, és ugyanezt várjuk el a felhasználóinktól.

„Szellemi tulajdonjogok” alatt a szerzői jogokat, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, formatervezési mintaoltalmakat, szabadalmakat, használati mintaoltalmakat, vagy más hasonló találmányok jogi oltalmát, üzleti titkot és minden egyéb immateriális javakat értjük, ideértve a fentiek bármelyikére vonatkozó alkalmazásokat is, bármely országban törvény, közjog, vagy szerződés alapján áll fenn.

Amennyiben jelen Használati feltételek és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat betartja és megfizeti a költségtérítéses kurzus részvételi díját, korlátozott, nem átruházható, nem továbbadható, nem kizárólagos és visszavonható engedélyt adunk Önnek a Szolgáltatásaink (beleértve az Ön által megvásárolt, vagy ingyenes kurzus esetén az Ön által választott kurzusok anyagainkhoz) való hozzáféréshez. A webhelyünk bármelyik kurzusának megvásárlása (ingyenes kurzusok esetén a beiratkozás) kizárólag arra jogosítja fel, hogy a kurzust a fenti licenc és a jelen feltételekkel összhangban megtekinthesse, de nem jogosítja fel a kurzust magában foglaló szoftver vagy a kurzus tartalmának megvásárlására. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, indokolási kötelezettség, előzetes értesítés nélkül bármikor visszavonjuk a licencet és a hozzáférést bármelyik kurzushoz vagy Szolgáltatáshoz, azzal, hogy a megszüntetés ellenére Ön továbbra is jogosult bármely Ön által kifizetett kurzus megtekintésére, kivéve, ha Ön a Használati feltételekbe és az Adatvédelmi tájékoztatóba ütköző magatartást tanúsít. Ez a licenc személyes használatra jogosít, azt nem ruházhatja át, sem a jelen Használati feltételek szerinti jogait, vagy kötelezettségeit nem engedheti át senkinek, bármely arra irányuló kísérlete rosszhiszemű. Jelen Használati feltételekben fenntartott valamennyi jog a LABA-t, az előadókat, vagy partnereiket illetik. Szolgáltatásunk semmilyen része, sem a weboldalunkon található tartalmak nem másolhatóak, átruházhatók, továbbadhatók, illetve egyéb módon sem használhatók sem kereskedelmi, sem egyéb célra. Az oldalakon feltüntetett védjegyek, logók felhasználása csak az előzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges. Bármilyen képanyagok (beleértve képeket, szöveget, oldal elrendezést vagy űrlapot) felhasználása és terjesztése csak az előzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges.

Ön visszavonhatatlan, átruházható, továbbadható (többszintű átengedés), jogdíjmentes, örökös, nem kizárólagos, globális jogot ad nekünk az Ön által a Szolgáltatásainkba feltöltött tartalmak (ideértve képei, videói, hanganyagai, szövegei, LABA-val kapcsolatos megjegyzései, közösségi profil adatai, felhasználói profil) tárolására, felhasználására, előadására, reprodukálására, nyilvánosságra hozatalára a Szolgáltatás nyújtása és előmozdítása érdekében a jelen Használati feltételekkel összhangban. A fent említett licenc magában foglalja a név használatának jogát, amelyet Ön a megosztott tartalommal kapcsolatban megadott.

Ön tudomásul veszi, hogy a weboldalunkon elérhető Szolgáltatásainkon keresztül az Ön által közzétett vagy más felhasználókkal, előadókkal, vagy valamely közösségi média oldalon (ideértve a közösségi média oldalainkat is) megosztott tartalom továbbra is látható lesz ezeken a webhelyeken és más felhasználók megőrizhetik és a folytathatják a tartalom megjelenítését, reprodukálását, megosztását akkor is, ha a tartalmat eltávolította a webhelyünk személyes fiókjából. Az itt átengedett jogok kivételével a tartalommal kapcsolatos valamennyi jog a felhasználót illeti. A felhasználó által közölt tartalmat nem értékesítjük.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy a weboldalunkon közzétett tartalomhoz fűződő összes jog Önt illeti, vagy ellenőrzi, hogy a tartalom közzétételének napján: (i) a tartalom pontos, és (ii) az Ön által megosztott tartalom használata nem törvénysértő, nem okoz kárt senkinek (figyelemmel arra is, hogy a tartalom nem becsületsértő). Ön tudomásul veszi, hogy köteles megtéríteni azon követeléseket, amelyeket harmadik fél velünk szemben előterjeszt, és amelyek a weboldalunkon Ön által nyújtott tartalomból vagy azzal összefüggésben merülnek fel, kivéve, ha bármilyen felelősségünk felmerül a tartalom eltávolításának elmulasztásából a tartalom illegális természetérő való értesítést követően.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Minden megteszünk annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan rendelkezésre álljanak, és hogy az adatátvitel hibamentes legyen. Az internet jellegéből fakadóan ez nem garantálható. Az ebből fakadó késedelemért, vagy kötelezettségeink késedelmes teljesítéséért, ha a késedelem vagy mulasztás olyan okból származik, amely a hatáskörünkön kívül álló okból történik felelősséget nem vállalunk. Ez a „kimentési ok” nem érinti az Ön jogát, hogy ésszerű időn belül a Szolgáltatásunkat elérje, vagy a részvételi díj visszatérítését kérje, ha a Szolgáltatásokat nem tudjuk ésszerű időn belül nyújtani rajtunk kívül álló ok miatt.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásainkhoz hozzáférés időtartamát, ideértve azt az időtartamot is, ameddig a Szolgáltatás valamely kurzust vagy tartalmat elérhetővé tesz, maximálhatjuk. Ön tudomásul veszi, hogy nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás által karbantartott vagy feltöltött adatok vagy egyéb tartalmak törléséért vagy tárolásáért. Ön tudomásul veszi, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy megszüntessük a hosszabb ideig inaktív személyes fiókokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatásainkat (vagy annak bármely részét) ideiglenesen vagy véglegesen, értesítéssel vagy értesítés nélkül módosítsuk jelen Használati Feltételek szerint a felelősségünk kizárásával.

Tájékoztatjuk, hogy nem tekintjük át és nem szerkesztjük előadóink kurzusainak tartalmát jogi vagy egyéb szempontból. Nem gyakorlunk szerkesztői ellenőrzést a weboldalunkon elérhető kurzusok felett, és mint ilyen, semmilyen módon nem garantáljuk a kurzusok megbízhatóságát, érvényességét, pontosságát vagy valódiságát. Nem bízunk meg és nem foglalkoztatunk előadókat, nem vállalunk felelősséget az előadók és a kurzus hallgatói közötti vitákért. Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, vagy károkért, amelyek az előadók vagy a felhasználók magatartásából adódhatnak, vagy azzal kapcsolatosak. A LABA kizárja büntetőjogi és polgári jogi felelősségét az Önt ért (ideértve, de nem korlátozva az adatok elvesztésére, üzleti lehetőség elvesztésére, vagy sérülésre, vagy halálesetre) weboldalunk nem megfelelő használatából károkért.

A Szolgáltatások használatával olyan tartalomnak lehet kitéve, amelyet sértő, tisztességtelen, vagy kifogásolható. Nem vállalunk felelősséget az ilyen tartalmaktól való megóvására, és semmilyen felelősséget nem vállalunk a kurzusokhoz hozzáférésért vagy azokra történő beiratkozásért. Tudomásul veszi, hogy nem érvényesít kártérítési igényt velünk szemben, abban az esetben sem, ha a Szolgáltatásaink és a weboldal használatával kapcsolatosan érte kár. A Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan előterjesztett jogos követelés teljesítése esetén a fizetési kötelezettségünk felső határa 100 amerikai dollárnak megfelelő magyar forint vagy a Szolgáltatásainkért Ön által a megelőző három hónapban megfizetett díj összege.

Amikor használja a Szolgáltatásainkat, linkeket talál más webhelyekhez, amelyekkel nem mi rendelkezünk, vagy nem mi ellenőrizzük őket. Nem vállalunk felelősséget a harmadik fél webhelyeinek tartalmáért, az Önnel kapcsolatos információk gyűjtéséért sem. Javasoljuk, hogy olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Előfordulhat, hogy a weboldalunk akár a tervezett karbantartás miatt, akár egyéb okból leáll. Előfordulhat, hogy valamelyik előadó megtévesztő kijelentéseket tesz a kurzusa során.

Előfordulhat, hogy biztonsági problémákkal is szembesülünk. Ez példálózó jellegű felsorolás. Ön kijelenti, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló esetekben nem lép fel velünk szemben követeléssel. Jogi szempontból ez azt jelenti, hogy a szolgáltatásokat és azok tartalmát „ahogy van” és „a rendelkezésre álló” alapon nyújtják. Nem vállalunk semmiféle garanciát a Szolgáltatások vagy azok tartalmának megbízhatóságáért, megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért és kifejezetten kizárjuk a szavatosságot az adott tartalom meghirdetett cím szerinti alkalmasságáért. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatásaink használatával konkrét eredményeket kap. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatásokhoz vagy a weboldalunkon lévő bármely tartalomhoz való hozzáférés, azok használata az Ön felelőssége. Egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos jótállások kizárását, így a fenti kizárások némelyike előfordulhat, hogy Önre nem alkalmazandó.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A JOGVITÁK MEGOLDÁSA

Az itt közölt Használati feltételekre és azok értelmezésére az angol jog irányadó. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a jelen Használati Feltételekkel és a honlapunkkal kapcsolatos esetlegesen felmerülő vitákra kizárólag az angliai és walesi bíróságok illetékesek.

LEMONDÁS

Ha megsérti jelen Használati feltételeket, vagy Adatvédelmi tájékoztatónkat és mégsem teszünk jogi lépéseket az nem jelenti, hogy további kötelezettségszegés esetén érvényesítjük jogainkat Önnel szemben.

VEGYES

Jelen Használati feltételek, beleértve az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi tájékoztatót a közöttünk létrejött megállapodást képezik.

Amennyiben az Használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az nem érinti a fennmaradó rendelkezésék érvényességét.

Fenntartjuk a jogot, hogy a vonatkozó irányelv módosításaival összhangban időről időre változtassunk Használati tájékoztató közzé téve a weboldalon, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt a szöveg felülvizsgálata érdekében. A Használati feltételek módosítása nem alkalmazható visszamenőleges hatállyal. Ha nem ért egyet a Használati feltételek vagy az Adatvédelmi irányelvek módosításával, akkor kérjük, hogy tartózkodjon a weboldal használatától.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

[email protected]

PO Box PL19 8JX, 17 Montgomery Drive,

Tavistock, Egyesült Királyság, PL198JX

Köszönjük, hogy csatlakoztál a LABA-hoz!