LABA Tartalomgyár

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
LABA Magyarország Oktatási Kft.

A szolgáltató online oktatási kurzusokat szervez a szolgáltatást felhasználók részére az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint. A felhasználók kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

Elöljáróban fontos tisztázni, hogy NEM oktatási intézmény a LABA.
A LABA egy online oktatási platform, ahol a készségeket értékeljük, nem a hangzatos diplomákat. Célunk a legjobb szakemberek közötti szakmai eszmecsere elősegítése. Tanuljon online. Használjon új készségeket offline - ahogyan mi hívjuk, az „onoffline” oktatási platformunkon.
A LABA rövidtávú, online kurzusokat szervez különféle szakmai kihívások megoldása érdekében, továbbá segíti az online kurzusok előadói és a felhasználók közötti szoros együttműködést.
A költségtérítéses kurzus befejezésekor a felhasználó egy igazolást kap annak sikeres befejezésről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szolgáltató nem akkreditált oktatási intézmény, és ennek eredményeként a tanúsítványok nem használhatók hivatalos akkreditációra.

Jelen webhely használata során elérhetővé válnak a kurzusok oktatói, lehetőség nyílik a kurzusokra való jelentkezésre, valamint böngészhet a kurzusokat támogató LABA funkciók között (a továbbiakban: Szolgáltatások) 16 évesnél fiatalabb személy nem jogosult a Szolgáltatásaink használatára. A szerződéskötés nyelve a magyar. A szerződésben használt fogalmak:

A szolgáltató adatai

A szolgáltató megnevezése: LABA Magyarország Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság,
székhelye: 2509 Esztergom, Dorogi út 5-7.,
cégjegyzékszáma: 11-09-028188,
nyilvántartó hatóság: Komárom-Esztergom Törvényszék Cégbírósága,
adószám: 28803249-2-11,
bankszámla: Budapest Bank Zrt. Esztergomi fiók 10103661-56409300-01005007,
telefon: +36 185 086 93,
e-mail: [email protected]
A szolgáltató weboldala: https://l-a-b-a.hu/
A szolgáltató honlapjának üzemeltetője: LABA Magyarország Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános rendelkezések

A weboldalon található, illetve a kurzusok során a képzésekben résztvevők számára biztosított minden tartalom a szolgáltató, partnerei, vagy az előadók tulajdonát képezi. Bizonyos tartalmak a felhasználók tulajdonában lehetnek.

„Tartalom”: a szellemi tevékenység körébe tartozó művek, tárgyak, ideértve az irodalmi műveket, szövegeket, előadásokat, beszédeket, számítógépes programokat, mobil programokat és alkalmazásokat, valamint audio- és vizuális műveket (videó tanfolyamok, infografika, hangfelvételek, képek, védjegyek, kereskedelmi megnevezések, logók, hyperlinkek, beleértve azok részeit, információk és minden egyéb, a weboldalunkon közzétett tárgy vagy anyag).

A weboldal tartalma (adattartalom, szerkezet és megjelenítés) szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal használatával Ön vállalja, hogy a weboldal tartalmát semmilyen célból nem rögzíti, módosítja, szerkeszti, másolja, adaptálja, sokszorosítja, terjeszti, osztja meg, vagy használja fel.

A szolgáltató által kínált tartalomhoz kizárólag személyes felhasználás céljából férhet hozzá, harmadik fél szerzői és egyéb tulajdonosi jogainak megsértése nélkül, feltéve, hogy jelen szolgáltatásokat kizárólag jóhiszeműen, a jogszabályok és jelen ÁSZF tiszteletben tartásával használja és veszi igénybe.

A jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható jogot biztosítunk az Ön által megrendelt és kifizetett kurzushoz történő hozzáféréshez (ingyenes kurzus esetén jelentkezését követően) azzal, hogy Ön nem jogosult a kurzus anyagának, valamint a weboldal tartalmának letöltésére vagy másolására.

Egyes szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy kérdéseket tegyen fel a kurzusok előadóinak, megossza véleményét a kurzusról. Az előadók által előírt „házi dolgozat” esetére felhívjuk figyelmét, hogy kerülje a más(ok) által írt tartalom átvételét. A weboldalunkon vagy a tanfolyamok során elküldött tartalomért Ön teljes felelősséggel tartozik.

Szolgáltatásunk részeként lehetősége van arra, hogy észrevételeit közzétegye, munkáit és egyéb tartalmait feltöltse a közösségi médiában (például a Facebookon) létrehozott kurzuscsoportokban véleményezés és egyeztetés céljából. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból eltávolítsuk az Ön által megosztott tartalmat, ideértve azt a tartalmat is, amelyről úgy véljük, hogy sérti a jelen ÁSZF-et az Ön vagy harmadik fél felelőssége megállapítása nélkül.


Jelen ÁSZF, az Adatkezelési Szabályzat, valamint az Adatkezelési tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat hatályos verziója hozzáférhető a https://l-a-b-a.hu/ weblapon.

Hatályos: 2021. február 19. napjától visszavonásig

LABA Magyarország Oktatási Kft.